Csapat

EYESS – European Youth Engaging in Solidarity and Sport

Az UISP egy 1948-ban létrehozott olasz nemzeti sportszövetség. Az Olasz Olimpiai Bizottság formálisan elismerte sportszervező szervezetként, az olasz belügyminisztérium társadalmi segélyszervezetként tartja nyílván, illetve a korábbi olasz jóléti minisztérium is nyilvántartásba vette. Az UISP olyan egyének és kollektiv szervezetek egyesülete, akik alulról szerveződő sportesemények, versenyek, edzések, rendezvények és projektek révén szeretnék népszerűsíteni a sportot. Az USIP a sport alapvető értékeivel küzd a kizsákmányolás, elidegenítés, a dopping minden formája ellen; minden polgár jólétét, az emberi méltóságot, az erőszakmentességet és az emberek közötti szolidaritás értékeit szolgálja, illetve együttműködik azokkal, akik osztják ezeket az elveket. Az UISP állampolgári jognak és a társadalmi befogadás forrásának tekinti a sportot, ezáltal elkötelezi magát a jogok és a szolidaritás kultúrájának – mind a sportban, mind a sporton keresztüli társadalmi életben – népszerűsítésével és terjesztésével kapcsolatban. Az UISP együttműködési megállapodást kötött az olasz Igazságügyi Minisztériummal az elítélteket célzó sporttevékenység szervezése érdekében, az Egészségügyi Minisztériummal az egészségfejlesztési tevékenységek megvalósítása érdekében, és végül a Környezetvédelmi Minisztériummal. Nemzetközi szinten az UISP tagja olyan szabadidősport szövetségeknek és hálózatnak, mint az ISCA – International Sport and Culture Association, UESpt – European Network of Sport For All, FARE – Football Against Racism in Europe, CSIT – Confédération Sportive Internationale du Travail, FlSPpT – Federation International Sport pour Tous and Tafisa – Trim & Fitness International Sport for All.

Az Associazione Ares 2.0-t 2016-ban alapították azzal a szándékkal, hogy alapítóinak a nemes társadalmi célkitűzésekkel és tartalommal rendelkező tevékenységekre vonatkozó tapasztalatát átadják a nagyvilágnak. Az elmúlt 20 évben az egyesület tagjai több mint 200 gazdasági és társadalmi kutatással, intézményi kommunikációs, képzési, szakpolitikai eszközök fejlesztésével kapcsolatos tanácsadással, valamint komplex projektek irányításában nyújtott segítséggel foglalkoztak. Az egyesület a tagok több éves tapasztalatára épül, az elkötelezett szakemberek képességeinek és személyes elkötelezettségének, valamint szakmai hálózatának köszönhetően kezdte meg működését. Jelenleg a munkacsoport 13 főből áll, akik lehetővé teszik az egyesület számára, hogy az egyesület tagjai által a 2017-2018-as évekre jóváhagyott munkatervet megfelelően megvalósítsák. Ez magába foglalja öt olyan nagyobb területet, ahol a társadalmi elköteleződés megjelenik: a bevándorlók társadalmi befogadása, a munka gazdasági törvényessége, az állampolgárság és az egyéni szabadságjogok, a szegénység és a jólét; a fiatalok jövője. Az intézményi kommunikáció területén az Egyesület 37 integrált intézményi kommunikációs kampány tudásanyagát hasznosítja. Ezekben a kampányokban összesen 30 videót készítettek, amelyek témái magába foglalják a fenntarthatósággal, foglalkoztatással, képzéssel és szakszervezetekkel kapcsolatos társadalmi figyelemfelhívó anyagokat.

A Horizon Service egy olasz nem kormányzati szervezet, amelyet 1998-ban alapítottak, az olaszországi Sulmonában. A non-profit szervezetet olyan aktív fiatalok hozták létre akik elkötelezettek rászorulók támogatása és problémáinak megoldása érdekében.

A szervezet tevékenysége minden szempontból emberközpontú, különös figyelmet fordítanak a kevesebb lehetőségekkel rendelkezőkre. A Horizon Service az “Európa 2020” európai stratégiával összhangban fejti ki tevékenységét annak érdekében, hogy fenntartható, befogadó és kreatív társadalom kiépítését támogassák többek között oktatási és társadalmi tevékenységek megvalósításán keresztül.

Szervezet fő célkitűzései a következők:

– BEFOGADÓ KULTÚRA: az anti-szexizmus, az anti-rasszizmus kultúrájának előmozdítása, a homo-lesbo-transzfóbia, az idegengyűlölet és a diszkrimináció minden formája ellen;

– OKTATÁS és VÁLTOZTATÁS: valódi társadalmi változásokat akarunk elérni a nemek közötti egyenlőségről, az esélyegyenlőségről, a befogadásról és az emberi jogokról szóló nem formális oktatás révén;

– EURÓPAI és NEMZETKÖZI MOBILITÁS: az európai és nemzetközi mobilitás és az interkulturális tanulás előmozdítása a fiatalok körében;

– BEFOGADÁS ÉS RÉSZVÉTEL: az ifjúsági részvétel és az aktív részvétel előmozdítása és a társadalmi kirekesztés minden formájának kezelése.

A Nemzetközi Párbeszéd és Együttműködés Bécsi Intézete (VIDC) egy nem kormányzati szervezet (NGO), amelyet Bécs városában vettek nyilvántartásba. A VIDC konzultációs státusszal bír az Egyesült Nemzetek Szervezetének ECOSOC bizottságában.

A VIDC-t 1962-ben alapította Bruno Kreisky, így Ausztriában kifejezetten hosszú hagyományokkal rendelkezik a fejlesztési együttműködés és oktatás területén. A VIDC a tisztességes globális világrend kialakításában hisz, és ennek megfelelően támogatja az átalakulás társadalmi folyamatait, amelyek egyben társadalmi változást eredményeznek.

A VIDC 4 részlegre oszlik.

1) „Globális párbeszéd”, amelynek középpontjában a nemzetközi politika és fejlesztés áll;

2) “Kultúrák mozgásban”, amely a kultúrák közötti a Globális-Déllel való, kultúrák közötti cserére és párbeszédre alapul,

3) Észak-Dél parlamentáris párbeszéd, amely elősegíti a partnerséget a dél-afrikai parlamentekkel,

4) Fairplay, avagy a sokszínűség érdekében végzett és a sportbeli diszkrimináció elleni erőfeszítések területe.

A fairplay osztály az EU finanszírozásával indult a 1997. évi rasszizmus elleni küzdelem európai évében. Azóta a tevékenységek körét három fő cselekvési területre bővítették: antidiszkrimináció, sport és társadalmi befogadás, valamint a sporttal a fejlődésért és emberi jogokért.

A VIDC fairplay osztálya 2001 és 2010 között az UEFA támogatásával koordinálta a páneurópai “Football Against Racism in Europe” (FARE) hálózatot. A FARE-t 1999-ben, Bécsben alapította a VIDC fairplay osztály. A fairplay osztály 1997 óta rendszeres sporteseményeket és versenyeket folytat, beleértve az éves „Bécs találkozik a Balkánnal” fairplay ifjúsági versenyt és 2017 óta évente megrendezett bécsi Leány Labdarúgó Fesztivált.

Mint az oszták sportminisztérium társadalmi befogadásért felelős munkacsoportjának aktív tagja, a fairplay osztály szorosan együttműködik a sport irányító testületeivel, köztük az Osztrák Sportszervezettel (BSO). A VIDC-fairplay a sport és emberi jogok munkacsoportját is koordinálja, és tagja a sportbeli szexuális erőszak munkacsoportnak is.

A VIDC-fairplay egyik fő célkitűzése a bevándorlók és menekültek sportba történő bevonása. 2011-ben a  az EU által finanszírozott Sport Inclusion Network (SPIN) projekt keretein belül a VIDC-fairplay hét tapasztalt nem kormányzati szervezet és sportszervezet együttműködését koordinálta. A cél az volt, hogy ösztönözzék a bevándorlók, (etnikai) kisebbségek és menedékkérők befogadását és bevonását a sport területén, a sporton keresztül. A projekt befejezése után a partnerek folytatták az együttműködést. Az Erasmus+ sportprogram elindításával innovatív projektek sorozatát fejlesztették ki és hajtották végre: “European Sport Inclusion Network”, “Sport Welcomes Refugees” (2019-2018) és SPIN Women (2019-2020).

A VIDC működését egy 5 tagú testület irányítja. A szervezet jelenleg 25 fizetett alkalmazottat foglalkoztat, akikből 5 alkalmazott dolgozik a fairplay osztályon.

Az Ollerup Nemzetközi Testnevelési Akadémia, Dánia legrégebbi testnevelő akadémiája. A bentlakásos iskolát Niels Bukh dán oktató alapította 1920-ban. Az akadémia alapvető célja testnevelő tanárok és edzők képzése.  A nevelési módszertan egy sajátos életfilozófia és a testnevelés kombinálására épülő kompetenciafejlesztésre alapul. Az akadémia megalapítása óta Ollerupban számos más akadémiát hoztak létre ugyanazon életfilozófia alapján, így az akadémia nevelési módszertana meglehetősen sikeres lett. Működési formáját tekintve az akadémia egy dán népfőiskola, amely a 18–30 éves fiatal felnőttek nem-formális nevelésére összpontosít. Céljuk, hogy a gimnasztikát és a testmozgást a demokratikus tudatosságon keresztül a társadalom változásainak felgyorsítására használják. Évente mintegy 400 hallgató vesz részt a képzésben, ők a népfőiskolán élnek és tanulnak. Az Ollerup egyik célja az önkéntesek képzése is, akik Dánia szerte hozzá tudnak járulni a helyi sportszervezetek működéséhez. Az Ollerupban tartott kurzusok elméleti és gyakorlati jellegűek, ezért nagyszerű lehetőséget kínálnak a hallgatók számára, hogy gyakorlati megközelítést alkalmazzanak a sporton keresztüli társadalmi befogadás témájában.

A Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért (Budapest Association for International Sports) célja, hogy elősegítse a szabadidős sportok gyakorlását a Magyarországon élő nemzetközi fiatalok körében. A sport számunkra a társadalmi bevonás, nevelés, aktív állampolgárság,  párbeszéd, a szolidaritás és a tolerancia előmozdításának eszköze, illetve nagyszerű lehetőség a barátságok kialakítása is. A Mondiali Antirazzisti célkitűzései tökéletesen összhangban álnak az egyesület küldetésével: az esemény célja a szolidaritás, a tolerancia és a megértés előmozdítása barátságos versenyzésen alapuló helyi sporteseményeken keresztül. Az egyesület eltökélt szándéka, hogy hasonló sportversenyt hozzon létre Magyarországon, mivel meglátásunk szerint fel kell hívni a figyelmet a társadalmi kirekesztés, a diszkrimináció és a marginalizáció kérdéseire. A Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért keretein belül már több, a hátrányos helyzetű célcsoportok sporton keresztüli társadalmi bevonását célzó ifjúsági kezdeményezést valósítottunk meg. Szeretnénk fejleszteni a szolidaritáson, az egyenlőségen és a tisztességes játékon alapuló sportkultúrát annak érdekében, hogy ezeket az üzeneteket a magyar társadalom felé terjesszük.

Sapienza Egyetem – Kommunikációs és Társadalomkutatási Tanszék (CORIS) 2010-ben nyílt meg, nagyban építve az olasz állami egyetem Kommunikáció Tudományi Karának hagyományaira. A Tanszék munkaerejét az osztályvezető, 86 előadó és az adminisztratív személyzet alkotja. A Sapienza Egyetem Kommunikációs és Társadalomkutatási Tanszéke egyesíti az olaszországi kommunikációs és szociológiai területek előadinak és kutatóinak legszélesebb közösségét. A CoRiS egyedülálló ebben a tekintetben.  Az előadók és kutatók sokféleségét jól mutatja, hogy vannak közöttük, akik szociológusok, ügyvédek, közgazdászok, nyelvészek, statisztikusok, történészek és pszichológusok. Tudományos érdeklődésük a Tanszék főbb kutatási témáinak tanulmányozása és oktatása felé fordul.

Erős interdiszciplináris megközelítés alapján a tanszék két fokozatú kommunikációs kurzust kínál, amely célja a kritikai, technikai és alkalmazott készségek fejlesztése. 2014 és 2016 között a Tanszék kutatói a következő akadémiai szektorokba tartoznak: 65% az általános szociológia, a kulturális és kommunikációs folyamatok szociológiája és a speciális szociológia szektorba, 13% a történelem-, jogtudományi és a politikatudományi szektorba, 12% a pszichológia, az antropológia, valamint a szemiotika és a nyelvészet területébe; 8% a gazdasági és marketing szektorba; 2% a statisztikai szektorba. A tanszékben található tudásanyag és kompetenciák sokfélesége egy nagyon változatos és interdiszciplináris kutatási tevékenységben ölt testet.

Ebben a tágabb kontextusban meghatározható néhány fő tendencia:

  • Társadalmi befogadás és kirekesztés, kulturális integráció. Széles és változatos érdeklődési kör, amelyet az oktatók különböző nézőpontokból közelíthetnek meg: etnikai és vallási előítéletek és homofóbia; az interkulturális és vallásközi kapcsolatok mintáinak elemzése; emberi jogok és menekültek; nemi kérdések.
  • Ezen a területen szisztematikus figyelmet szentelnek a következő témáknak: kutatási minőség; közpolitikák; egyetemi képzések; szervezeti előadások.

The University of the Peloponnese was established in 2000 and accepted its first students in 2002 with the beginning of operations of the Department of Computer Science and Technology and the Department of Telecommunication Science and Technology of the School of Science and Technology. It has its headquarters in Tripoli and is developed at the level of integrated schools in the five capitals of the prefectures of Peloponnese.

The headquarters of the University of the Peloponnese is in Tripolis and it comprises of five (5) Schools and nine (9) Departments located in the five Capitals of Prefectures of the Peloponnese Region (Tripolis, Corinth, Nafplion, Sparta, Kalamata).

It offers studies in all cycles of learning: undergraduate, postgraduate and Doctoral as well as Life Long Learning activities.

The aim of the establishment and operation of the University of the Peloponnese is the creative contribution to the development of higher education in the Greek region, with high quality standards corresponding to the content of studies, research and teaching in the requirements of a modern University with national, European and international scope.