Πιλοτικές δράσεις

YESS-Η ευρωπαϊκή νεολαία ενεργοποιείται με τον αθλητισμό και την αλληλεγύη

Πιλοτικές δράσεις

Για να μπορέσει το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης να προχωρήσει στην υλοποίηση του μοντέλου του Mondiali Antirazzisti, κάθε εταίρος θα οργανώσει ένα τοπικό πιλοτικό Mondiali. Θα έχει τοπικό χαρακτήρα και θα αναπαριστάνει το βασικό μοντέλο με στόχο να μεγαλώσει και να βελτιωθεί στη συνέχεια.

Οι εταίροι θα μεταφέρουν τις εμπειρίες από Mondiali Antirazzisti στην Ιταλία στο δικό τους περιβάλλον ώστε να ικανοποιήσουν τις εθνικές και τοπικές ανάγκες.

Οι τοπικοί παράγοντοες θα έρθουν σε επαφή με το μοντέλο του Mondiali σαν ένα εργαλείο καταπολέμισης των διακρίσεων και των κοινωνικών αποκλεισμών. Μέσα από τη συμμετοχή των νέων θα ενισχυθεί η σημασία της κοινωνικής αποδοχής μέσα από τον αθλητισμό.

Κάθε προσπάθεια θα κοινητοποιήσει 30 ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς (φοιτητές Erasmus, φοιτητές με ειδικές ανάγκες, ντόπιους, νεαροούς από διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μετανάστες) και με τη χρησιμοποίηση αθλητικών ή κοινωνικών-πολιτισμικών δράσεων θα ενεργοποιήσουν την τοπική κοινότητα. Ακόμη κάθε εταίρος θα ενεργοποιήσει στις δράσεις και δημόσιους φορείς και επροσώπους έκφρασης πολιτικής.

Την ίδια ώρα, η εμπειρία αυτή θα μεταφραστεί σε 5 μελέτες περίπτωσης οι οποίες θα εμπλουτίσουν την υπάρχουσα πρακτική και θα δώσουν τη δυνατότητα να υιοθετηθούν σε διαφορετικό EU περιεχόμενο.

Περισσότερο υλικό και πληροφορίες για τις δράσεις σε Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Δανία και Αυστρία θα είναι διαθέσιμες σύντομα.