projektet

EYESS – European Youth Engaging in Solidarity and Sport

mål

Diskrimination, voldelig ekstremisme og forskellige former for social ekskludering er stadig et væsentligt fænomen i Europa. Det er ikke nye fænomener; men hvordan de kommer til udtryk i nyere tid og deres omfang har skabt nye udfordringer, som kræver innovative tilgange til social inklusion, og måden hvor på man gør folk opmærksomme på problemet.

Sport, hvis det organiseres ordenligt, styrker social inkludering ved at promovere tolerance, respekt for andre, samarbejde, loyalitet, venskab og værdier forbundet med fairplay.

The European Youth Engaging in Solidarity and Sports (EYESS) har til hensigt at opfordre til social inkludering, at tackle diskrimination og intolerance gennem sport, ved at bygge bro mellem Europæiske lande i et samarbejde mellem Mondiali Antirazzisti, civilsamfundet og akademiske miljøer i Grækenland, Ungarn, Østrig, Italien og Danmark.

Inden for disse rammer, sigter projektet efter at:

 • Gøre det muligt for organisationer at kopiere Mondiali Antirazzisti’s model og metodologi i deres lokalområder og involvere akademiske miljøer.
 • Gøre lokale institutionelle interessenter og lokalsamfund opmærksomme på hvordan sport kan bruges som en værktøj til at skabe social inkludering og potentialet for lokale i at genskabe konceptet til dette formål.
 • Fremme deltagelse af immigranter og unge lokale i sport, og for at skabe konstruktive dialog mellem forskellige sociale grupper.
 • Træne ledere, ungdomsarbejdere og lignende profiler til bedre at kunne lave opmærksomhedsskabene projekter og give dem evnerne til at bruge sport som et pædagogisk værktøj, til at skabe inkludering af udsatte målgrupper.
 • Bygge bro mellem den “højt uddannede verden” og non-profit organisationer som fokuserer på frivillighed og inkludering af udsatte mennesker gennem deltagelse fra deres medlemmer .
 • Opfordre til udveksling af gode normer og networking, mellem personer som på forskellige måder byder ind med måder at skabe og udbrede en holdning til sport og socialt samvær, som hænger sammen med principper om tolerance, social inkludering og individuel forpligtelse og stadig have respekt for de problemer og behov fællesskabet

Aktiviteter

Vejen der er udset af EYEES-projektet består i:

 • Praktisk og teoretisk undervisning der skal øge partnerorganisationernes evne til også at genskabe Mondiali Antirazzisti og lignende sportsbegivenheder i deres lokalområder.
 • 5 pilotbegivenheder fra Mondiali Antirazzistis model, der skal bruges til at øve evner og kundskab man har gjort sig under træningssessionerne, til træningsmaterialet der er udviklet indtil videre og til at skabe andre værktøjer der vil berige det projektets færdige resultat (værktøjskasse).
 • En værktøjskasse der er i stand til at vise og flerdoble resultatet af projektet, med hensyn til hvordan det skal udføres.
 • Evaluering af projektets påvirkning/indflydelse.

Metode

Projektet repræsenterer en kompleks træningsproces, hvor ikke bare teori og praksis går hånd i hånd, men hvor aktiv læring og medskabelse af de færdige resultater (pilotbegivenheder og værktøjskasse) vil forøge partnernes indsats til at tackle diskrimination og racisme gennem sportslige og kulturelle aktiviteter.

Et nyt partnerskab mellem civilsamfund og akademisk miljø for social inkludering gennem sportslige begivenheder der anerkender rollen der spilles ved aktivering af dets medlemmer og repræsentanter. Ganske vist, hvis civilsamfunds og non-profit organisationers rolle er bredt anerkendt i feltet for kamp mod diskrimination, så sker det samme ikke ved universiteter og akademier. Det akademiske miljø, især de afdelinger der har relation til bevægelse og socialt arbejde har kæmpe potentiale for at promovere anti-diskriminerende attitude og social inkludering. Det er det løft som EYEES har tænkt sig at sætte pris på.

Forventede resultater

Projektet er især rettet mod unge, studerende og immigranter og relaterede organisationer (med andre ord, non-profit organisationer specialiseret i antidiskrimination og inklusion, ungdomsorganisationer og universiteter, især afdelinger relateret til sport og socialt arbejde). Resultaterne vil påvirke de følgende mål:

 • 20 unge mennesker fra de deltagende organisationer som tager del i Mondiali Antirazzisti i Italien (Erasmus studerende, lokale studerende i feltet med sport og socialt arbejde, immigranter og unge handikappede).
 • 150 unge involverede i genskabelsesprocessen (lokale pilotbegivenheder), hvor en pilot-version af Mondiali Antirazzisti vil blive implementeret i hvert land (omkring 30 deltagere pr. Land, 6 hold med 5 mand på hver).
 • 3000 mennesker involveret i pilotbegivenhederne som tilskuere.
 • 2 universiteter, 1 akademi, 1 ungdomsorganisation og 2 non-profit organisationer, specialiseret i sport og inklusion, vil foretage Mondiali Antirazzisti og lokale pilotbegivenheder.
 • Mindst 10 andre non-profit enheder (som arbejder med sport, social inklusion og akademisk miljø) vil være involverede i de lokale pilotbegivenheder.
 • Online kommunikation og formidling vil nå følgende mål:
 1. 45 tusinde unge mennesker i alderen 15-29 år (25 tusinde i Italien og 5 tusinde i hvert af landende; Grækenland, Ungarn, Østrig og Danmark)
 2. 1 tusinde lærere og professorer i 5 partnerlande?
 3. 200 non-profit organisationer specialiseret i antidiskrimination, ungdom og inklusion.