ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

YESS-Η ευρωπαϊκή νεολαία ενεργοποιείται με τον αθλητισμό και την αλληλεγύη

Εκπαίδευση στο Mondiali Antirazzisti

(Bosco Albergati, 1-2 Μαϊου 2019)

Στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι εταίροι του έργου και οι εθελοντές τις βασικές γνώσεις στο πρακτικό και θεορητικό μοντέλο και να μπορέσουν να αναπαράγουν το μοντέλου του Mondiali Antirazzisti σε εθνικό επίπεδο (πχ με πιλοτικά γεγονότα), οι Associazione Ares 2.0 και UISP παρουσίασαν αντίστοιχα εκπαιδευτικά πακέτα.

Αυτές οι εκπαιδεύσεις ανέδειξαν μια ισχυρή διαχείριση και αποδοτική επικοινωνία στη χρήση των αθλητικών γεγονότων στην καταπολέμιση των διακρίσεων. Το υλικό παρουσιάστηκε στη διάρκεια του Mondiali Antirazzisti στο Bosco Albergati (IT) μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία βασισμένη στη συμμετοχή μέσα σε πραγματικές συνθήκες.

Συμπληρωματικά στο θεωρητικό υπόβαθρο, κάθε εταίρος υποστηρίχθηκε από την UISP στη διοργάνωση των δράσεων με τη χρησιμοποίηση νεαρών εθελοντών.

Έγγραφα

  • EYESS – 8 step to develop an effective communication plan: PDF Document (English) – PDF Slides (English)
  • EYESS – Concept and creation of the communication campaign: PDF Document (English) – PDF Slides (English)
  • EYESS – Social media and content strategy: PDF Document (English) – PDF Slides (English)
  • EYESS – Executive Communication Plan (English)
  • EYESS – Online communication of a social event (Infographic EN)
  • EYESS – How to organize Mondiali Antirazzisti ((Infographic EN)
  • EYESS – Toolkit download: ENDEHUELDAIT